Utbildning

Vi genomför utbildning i rullformningsteknik.
Nedan är ett par exempel på upplägg och innehåll.

 

Kurs rullformningsteknik

09.00 Presentation
09.15 Allmänt om rullformning
10.00 Plåtens inverkan på rullformningen
10.30 Hur konstruerar man en profilverktygssats.
12.00 Lunch
13.00 Bestämma vad som skall provas i praktiska övningar.
13.30 Praktiska övningar.
16.00 Avslutning

08.15 Frågeställningar från igår.
08.30 Genomgång av praktiska övningar.
09.00 Rullformning i praktiken (kurslitteratur)
10.00 Arbetssätt vid inkörning av en verktygssats.
10.45 Ev. praktiska experiment
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning praktiska experiment.
14.00 Sammanfattning - frågor.
15.00 Avslutning

Kursledare: SEQ-Roll AB, Tommy Nilsson

Kurs rullformningsteknik inköpare - Ledningspersoner

09.00 Presentation
09.15 Allmänt om rullformning.
10.00 Profiltyper U, C, L, W, låd-, etc.
10.30 Materialteknik.
11.00 Genomgång leverantörer
11.30 Frågor - diskussioner.
12.00 Lunch
13.00 Teknik. Toleranser, integrerade processer, efterbearb.
13.30 Maskintyper
14.00 Beräkningar - konstruktion - kalkyl
14.30 Verktygsuppbyggnad
15.00 Litteratur
15.30 Frågor - diskussioner
16.00 Avslutning

Kursledare: SEQ-Roll, Tommy Nilsson